Szupervízió, hivatásgondozás

A szupervízió segít, hogy hatékonyabban, megelégedettebben, céltudatosabban végezzük munkánkat, gyakoroljuk hivatásunkat egyházon belül és kívül. Segít felismerni és leküzdeni a hivatásgyakorlás, a hatékony munkavégzés útjában álló akadályokat a résztvevők aktív közreműködésével. A szupervízió felhasználja többek között a lélektan, a lelkigondozás, a kommunikáció és szervezetfejlesztés elméleti, gyakorlati tapasztaltait.

Mi a pasztorális szupervízió?*

Az egyház által elismert szupervíziós forma. Egyedisége abban áll, hogy figyelmet fordít a hivatást gyakorló, munkát végző egyén lelki-hitbeli önazonosságára.*Pasztorálpszichológiai szupervízió

 • A hivatásgyakorlás tapasztalataiból és felismeréseiből való tanulás
 • A munkavégzésre való teológiai és lelki reflexió
 • A személyest és hivatást érintő érzések, események, kapcsolatok felismerése, feldolgozása
 • A továbblépés, kibontakozás szempontjainak kidolgozása

Hogyan történik a pasztorális szupervízió?

A pasztorális szupervízió meghatározott időt igényel, az alkalmak számát, szupervízió kereteit, célját előzetes közös megegyezés szabályozza (általában 6-8 alkalomra szól).
A szupervízió történhet egyéni kérésre, vagy előírt követelménye lehet bizonyos munkakör betöltésének, esetleg kötelező része egy képzési folyamatnak. Szupervízió formái:

 • Egyéni
 • Csoport
 • Team

Szupervízorok  elérhetősége

 • Csóka Mónika

  6200 Kiskőrös, Damjanich J.u.2.
  Tel.: + 36 70 3245995.
  E-mail:

 • Hajnal Zoltán

  Cím: 7691 Pécs, Csap u.10.
  Tel.: +36 20 8861131
  E-mail:

 • Kerekes Márton

  Cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
  Tel.: +36 30 6883101
  E-mail:

 • Dr. Kocsev Miklós

  Cím:1092 Budapest,Ráday u. 28.
  Tel.:+36 30 6401404
  E-mail: 

 • Németh Zoltán

  Cím: 1122 Bp., Maros u. 25. II/1
  Tel.: +36 20 8244141
  E-mail:
 • Sefcsik Zoltán

  Cím: 7100 Szekszárd, Luther tér 1.
  Tel.: +36 20 8247422
  E-mail:

 • Surányi Réti Katalin

  Cím: 7044 Nagydorog, Kossuth u.66.
  Tel.: +36 30 39925 79
  E-mail: 

 • Szentpály – Juhász Imre

  Cím: 1094 Budapest, Páva u. 19.
  Tel.: +36 30 6645321
  E-mail:

 • Tóth János

  6000 Kecskemét, Munkácsy u.2.
  Tel.: +36 30 6193812
  E-mail:

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat azzal a céllal jött létre, hogy segítsen a lelkészeknek, egyházi intézményekben dolgozóknak, gyülekezeti munkásoknak a hivatásuk gyakorlásában, munkájuk során előforduló kérdések, problémák megoldásában. A lelkész-szupervízorokkal a Szolgálaton keresztül vagy személyesen lehet felvenni a kapcsolatot.

Szupervízió-Hívatásgondozás jelentkezési ív

 

Hitelesítés