Lelkigondozói képzések

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet (2005-2017) a „Pasztorálpszichológiai továbbképzés” keretében lelkészeknek a Német Pasztorálpszichológiai Társaság (DGfP) képzési rendjéhez igazodva, klinikai lelkigondozói (KSA) alap- és továbbképzéseket szervezett és tartott. A KSA alapképzés bekerült az egyházi felsőoktatási szakirányú továbbképzési rendbe. A képzésekben részt vesznek az Intézet lelkész-szupervízorai.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a 2019. évi felvételi eljárásban az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdeti meg:

Szaklelkigondozó szakirányú továbbképzés

A képzésre okleveles teológus-lelkész szakirányon végzett hallgatók jelentkezését várjuk, illetve az ennek megfelelő korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A végzettek alkalmasak minden olyan munkakör betöltésére egyházi, állami, önkormányzati, alapítványi és egyesületi fenntartású szociális, egészségügyi és köznevelési intézményekben, ahol a lelkigondozói feladatoknak kiemelt jelentőségük van. Alkalmasak továbbá lelkigondozásra szakosodott gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi állások betöltésére.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1.

Bővebb tájékoztató a képzésről, illetve a jelentkezés módjáról az alábbi linken érhető el:

http://www.kre.hu/felveteli/szaklelkigondozo.html

 

 Lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzés

A továbbképzésre hitéleti képzésben részt vett hallgatókat várunk. A végzettek alkalmasak olyan gyülekezeti munkakörök ellátására (pl. családlátogató, beteglátogató, kapcsolattartó), amelyekben a lelkipásztorok felügyelete alatt nehéz élethelyzetekben lévőknek lelki támaszt nyújtó feladatokat látnak el.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 1.

Bővebb tájékoztató a képzésről, illetve a jelentkezés módjáról az alábbi linken érhető el:

http://www.kre.hu/felveteli/lelkigondozoi-asszisztens.html