Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Bátrak nem vagyunk, csak éppen nem félünk, mert Jézus a mi Menedékünk, Erőnk, és ezt bátran megvalljuk, mint Péter.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak

Házasság hete

Ölelj át