Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Bizonyára mindenkit megkísértett a sátán, hogy „most nem megyek úrvacsorázni (szentáldozáshoz), mert nem vagyok méltó..." - Éppen akkor vagyunk méltók, ha átérezzük méltatlanságunkat!”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete

Ölelj át