Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Akárhány évesek vagyunk, még mindig növekedhetünk szellemben, lélekben, tudományban, szeretetben, szolgálatban a másik ember felé tartó utunkban.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak

Házasság hete

Ölelj át