HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ahová Jézus lép, ott változás, átváltozás történik. Nem csak a víz változik borrá, mint a kánai menyegzőn, hanem az ember is mássá, és az élet is értékesebbé lesz.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok