Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Mivel tartozunk mi Jézusnak? Saját magunkkal! A szívünkkel, az érzésünkkel.“
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak

Házasság hete

Ölelj át