Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Meg kell tanulnunk Jézustól, hogyan lehet megérteni azt is, amivel nem értünk egyet, csak azért, hogy a másikat valamiképpen kimentsük a bűnéből vagy félresiklott életéből.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete