HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Az elpazarolt idő: elpazarolt ember! Aki magát pazarolja: Istent lopja meg!”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok