HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Jézus nem pillanatnyi megnyugvást ígér és kínál nekünk, nem nyugtatót, nem belenyugvást, hanem nyugalmat. Nem hajnali feketét és esti altatót! Szó szerint erőgyűjtésre szolgáló szünetet ajánl. (Mt 11,28-29)”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok