Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Az a tapasztalatom, hogy a kábító szenvedély fölött csak egy nagyobb és igazabb szenvedély tud győzni. És az lesz igazán szabad, aki nemcsak valamitől megszabadult, hanem valamire fel is szabadult.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házasság hete