HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ha egyre sötétebb körülöttünk, sőt bennünk az élet, mire van nagyobb szükség, mint éppen egy kis fénylő világosságra? Egy ragyogó szívnek a fényére. Bármelyikünk szíve azzá lehet, ha följebb tudunk nézni!”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok