HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Érdemes megszívlelnünk keleti bölcsességet. Az igazi bölcsességnek tíz aranyszabálya van. Kilencszer hallgass, a tizedik: keveset beszélj. Olykor egyetlen mondatunk csodát tehet. Mert a szeretetben jelen van Isten.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok