HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Még a Jézus Igéje, Lelke által megtisztult tanítvány is szüntelen az élet útján járó tanítvány, az élet útja pedig bepiszkít. Ezért van szükségünk, hogy hagyjuk Ót, szolgáljon nekünk, megmossa a lábunkat. Szüntelen az Ó bocsánatából és kegyelméből élünk.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok