Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
Boldogságok az Isteni Boldogmondások margóján (Máté 5,1-12 versekhez)

„BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak