HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Minden ember szolgának születik — de maga választhatja meg az Urát.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok