Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Jézus még mindig hív: érdemeseket és érdemteleneket egyaránt. Nem azért hív, mert neki van szüksége ránk, hanem nekünk Őrá.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak