Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ugyanaz az isteni szeretet pörgeti, forgatja Földünket, amely a Krisztusban is volt, aki meg tudta fordítani annyi embernek az életét kétezer év óta..”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak