HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Jézustól kell megtanulnunk terheink hordozását. Felvenni naponként „keresztünket”, vállalva azt. Azért naponként, mert minden este letesszük, és minden reggel felvesszük, mert tudjuk, hogy Ó is naponként vesz vállára bennünket a keresztfáján, és úgy visz át életen és halálon át.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok