Slider

HETI GONDOLAT

Heti gondolat
„Ahol Jézus, a Feltámadott jelen van, ma is úgy van jelen, mint áldozatos szeretet. És ha föléled benned ma, holnap vagy holnapután ez a jézusi szeretet, ez a különös agapé, ott abban a pillanatban Jézus támad föl, Jézus van jelen - méghozzá benned.”
- (Gyökössy Endre)

SZOLGÁLATUNK

egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, hivatásgondozás, szupervízió, lelkigondozó kurzusok

Házaspár szeminárium lelkészeknek

Házaspár szemi-
nárium gyüleke-
zeti tagoknak

Házasság hete

Ölelj át